Általános szerződési feltételek

IKUN Webáruház

https://ikun.hu

 

Vásárlási és

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hatályos 2021. július 1-től

 

Kérjük, hogy a honlap használata és különösen a megrendelés leadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja az ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Cefredoktor Kft. (székhely: 5515 Ecsegfalva, Mező utca 1., adószám: 24911344-2-04), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára, mint fogyasztóra („Felhasználó”) nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető, letölthető továbbá bármikor kinyomtatható a következő weboldalról: https://ikun.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 

1.    Impresszum

1.1.         Üzemeltetői adatok

Név:                                                    Cefredoktor Kft.

Székhely:                                           5515 Ecsegfalva, Mező utca 1.

Levelezési cím:                                5300 Karcag, Szent László utca Hrsz. 507/4

Nyilvántartásba vevő hatóság:    Békés Megyei Bíróság Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                             04-09-013012

Adószám:                                          24911344-2-04

Képviselő:                                         Szilágyi Sándor tag

Központi telefonszám:                  06 30 278 1351

E-mail:                                               info@ikun.hu

Honlap:                                             https://ikun.hu

Pénzforgalmi jelzőszáma:             11707062-20002152-00000000

Pénzforgalmi számlavezető:        OTP Bank Nyrt., VII. kerületi fiók

1.2.         Webshop ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat telefonszáma:     06 30 278 1351

E-mail:                                               shop@ikun.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:      munkanapokon 9:00 - 17.00 között

1.3.         Tárhelyszolgáltató adatai

Név:                                                    BlazeArts Kft.

Székhely:                                           6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Elérhetőség:                                     6090 Kunszentmiklós, Pf: 28.

Honlap:                                             https://www.forpsi.hu

Adószám:                                          12539833-2-03

2.    Alapvető rendelkezések

2.1.         Jogszabályi háttér

A véglegesített megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben ön a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

2.2.         ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépés dátumát követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

2.3.         ÁSZF hatálya, elfogadása

A Szolgáltató és Ön között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

2.4.         Weboldal tartalma

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.    Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1.         Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2.         Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 1. 0 Ft-os ár,
 2. kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Fogyasztó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4.    Vásárlás és rendelés

4.1.         Regisztráció

A Szolgáltató webáruházában előzetes regisztráció a vásárlás véglegesítéséhez nem szükséges. Önnek lehetősége van ún. vendég módon leadni a megrendelést.

4.2.         Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket, valamint azok leírását képes illusztrációkkal egészítjük ki és jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

A termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t. Ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

4.3.         A rendelés menete

A honlap „Webshop” menüpontját kiválasztva érheti el az értékesítésre felkínált termékek részletes leírását és adatlapjait.

A termék kiválasztása után Ön a „Kosárba” gombra kattintva helyezhet tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is.

A webáruház használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a webáruház pénztári oldala, amelyen elérhető a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek mellett szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (név, cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a böngészőprogram „vissza” gombjára kattintva javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához.

4.4.         A rendelés véglegesítése, ajánlattétel

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Alkoholtartalmú termékeket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudunk értékesíteni. A rendelés véglegesítésével ön kifejezetten kijelenti, hogy életkora alapján a kosárban található termékek értékesíthetők az ön számára.

4.5.         Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

5.    Szállítás módjai és díjszabása

5.1.         Szállítás költsége

A szállítási költséget a megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza.

5.2.         Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, a Szolgáltató a visszaigazoló levélben tájékoztatja a határidőről önt.

6.    A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

6.1.         A megrendelt termék(ek) kifizetésének módja

A megrendelt termékek kifizetésének módjáról ön dönthet a váráslás véglegesítésekor.

 1. Banki előre utalással történő teljesítés: amennyiben visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkoznia kell az átutalás közlemény rovatában. Miután az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, a megrendelt termékek kiszállításáról gondoskodunk.
 2. Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát készpénzben vagy bankkártyával. Személyesen történő teljesítésre csak előzetes bejelentkezés és egyeztetés esetén van mód.
 3. Bankkártyával történő online fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Visa, Mastercard a kártyaelfogadó partnerünk rendszerén keresztül.
 4. Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott, a visszaigazolásban bemutatott futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik. Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni.

Az utánvéttel történő fizetés átmenetileg nem elérhető!

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikusan készítjük el. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

6.2.         Bankkártyás online fizetés

Webáruházunknak a Paylike biztosítja a kártyával való fizetés lehetőségét. Bankkártyás fizetés esetén az áruház weboldala megnyitja a Paylike rendszerének fizetőablakát, amelyben ön közvetlenül a kártyaelfogadónak adja meg fizetési adatait. Weboldalunk az ön banki adatainak, pl. kártya és mögöttes számla információk, nincs birtokában, ezekbe semmilyen formában betekintést nem nyerhet.

Az előbb ismertetett kártyaelfogadó által üzemeltetett rendszer megfelel a nemzetközi kártyatársaságok szabályainak és szigorú biztonsági előírások mentén végzi el a fizetéssel kapcsolatos feladatokat.

6.3.         Tulajdonjog fenntartása

A vételár kifizetésig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően – bármely okból – az ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

7.    Elállás joga

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.

7.1.         Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.2.         Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az alább elérhető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Cefredoktor Kft.

5300 Karcag, Szent László utca Hrsz. 507/4

7.3.         Elállási nyilatkozat minta

Alulírott ……………………………………………  (név és a fogyasztót azonosító adatok) kijelentem, hogy a köztem és a Cefredoktor Kft. között az alább megjelölt termékek (termékek neve és pontos megjelölése)

…………………………………………………

adásvétele tárgyában …………………………… dátummal …………………………… megrendelési számon létrejött szerződéstől a fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a jelen nyilatkozatommal elállok.

Kelt: ……………………………

Aláírás: ……………………………

Fogyasztó neve: ……………………………

7.4.         A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

7.5.         Visszatérítés

Amennyiben ön eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 10 napon belül, vagy amíg vissza nem kapta a terméket, vagy ön hitelt érdemlően igazolta a visszaküldés tényét, visszatéríti az ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben a termék bontatlan. Elektronikus úton történt fizetés esetén a visszatérítés minden esetben a fizetéskor az ön által megadott bankszámlára vagy a kártyaelfogadó által bankkártyára kerül jóváírásra. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség.

7.6.         Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.    Szavatosság és kellékszavatosság

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

8.1.         Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.         Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3.         Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4.         Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5.         Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.6.         Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7.         Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8.         Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9.         Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10.      Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11.      A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.    Jótállás

Az értékesített termékeink jellegére tekintettel jótállást nem tudunk vállalni.

10.         Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

11.         Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Önnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ÁSZF első pontjában jelölt telefonszámon, e-mail címen vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a fogyasztónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.1.      Fogyasztóvédelmi hatóság

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.hu oldalon találhat további tájékoztatást.

11.2.      Békéltető testület

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Békéltető testület:

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.3.      Online vitarendezési platform

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 1. az eljáró bíróságot,
 2. a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását,
 3. az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával,
 4. azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, valamint
 5. a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

12.         Szerzői jogok

A szerzői jogokat az 1999. évi LXXVI. törvény szabályozza. A törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül és szerzői jogvédelem alatt áll.

13.         Jövedéki termékekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység

A Szolgáltató jövedéki engedélyköteles tevékenységet engedélyező hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A Szolgáltató adóraktári engedély száma:              HU24911344

Nyilvántartásba vevő hatóság:                                  Békés Megyei Bíróság Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                                                           04-09-013012

14.         Adatvédelem

A megrendeléssel kapcsolatos adatokat a Szolgáltató tárolja.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://ikun.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Budapest, 2021. július 1.

Nincsenek termékek a kosárban.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram